دمنوش نیوشا

📦☕️لیست قیمت محصولات نیوشا به صورت دسته بندی شده


لیست قیمت محصولات نیوشا

آخرین بروزرسانی: اردیبهشت ۱۴۰۲

*قیمت ها به تومان می باشد*

قیمت دمنوش های ترکیبی نیوشا

کد نام محصول قیمت
۱ دمنوش ریزمیوه های قرمز (میکس بری) نیوشا (۱۰۰ گرمی) ۲۰۷.۰۰۰
۲ دمنوش گل گاوزبان، به لیمو، زیرفون و سنبل الطیب نیوشا (۲۰عددی) ۹۸.۰۰۰
۳ دمنوش خارمریم، شاه تره و کاسنی نیوشا (۲۰ عددی) ۸۶.۵۰۰
۴ دمنوش شنبلیله، گزنه و گشنیز نیوشا (۲۰ عددی) ۷۰.۰۰۰
۵ دمنوش حس خوب زندگی (آویشن، زیره، زنیان و پودر عسل) نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۹۲.۰۰۰
۶ دمنوش معجون رویایی (پرسیاوشان، مرزنجوش، بابونه و پودر عسل) نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۸۶.۵۰۰
۷ دمنوش راز سلامتی (رازیانه، کاکوتی، آلوورا و چای سبز) نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۸۱.۰۰۰
۸ دمنوش ۵ گیاه خارمریم، رازیانه، زنجبیل، نعناع فلفلی و شیرین بیان نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۹۹.۰۰۰
۹ دمنوش بابوبه، بادرنجبویه و اسطوخودوس نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۱۱۰.۰۰۰

قیمت دمنوش های خالص نیوشا

کد نام محصول قیمت
۱ چای ترش خالص نیوشا (۲۰ عددی) ۸۱.۰۰۰
۲ دمنوش به خالص نیوشا (۱۲عددی مثلثی) ۷۵.۰۰۰
۳ دمنوش به لیمو خالص نیوشا (۲۰ عددی) ۷۰.۰۰۰
۴ دمنوش نعناع فلفلی خالص نیوشا (۱۰ عددی مثلثی) ۷۰.۰۰۰
۵ دمنوش شکوفه آلوورا خالص نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۱۲۷.۰۰۰
۶ دمنوش گل گاوزبان خالص نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۱۰۹.۵۰۰
۷ دمنوش بابونه خالص نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۸۱.۰۰۰
۸ دمنوش زیره سبز خالص نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۷۰.۰۰۰
۹ دمنوش آویشن خالص نیوشا (۱۰ عددی مثلثی) ۷۰.۰۰۰
۱۰ دمنوش کاسنی خالص نیوشا (۱۰ عددی مثلثی) ۶۹.۰۰۰
۱۱ چوب دارچین نیوشا (۶۰ گرمی) ۹۲.۰۰۰
۱۲ دمنوش اسطوخودوس خالص نیوشا (۱۰ عددی مثلثی) ۱۱۰.۰۰۰
۱۳ دمنوش فلفل کوهی خالص نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۷۵.۰۰۰
۱۴ دمنوش رزماری خالص نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۶۹.۰۰۰
۱۵ دمنوش مریم گلی خالص نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۸۶.۵۰۰
۱۶ بهدانه نیوشا (۱۰۰ گرمی) ۲۰۸.۰۰۰
۱۷ دمنوش خالص بومادران نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۸۱.۰۰۰

قیمت مخلوط های چای سبز نیوشا

کد نام محصول قیمت
۱ چای سبز و نعناع فلفلی مثلثی نیوشا (۱۲ عددی) ۷۵.۰۰۰
۲ چای سبز و نعناع فلفلی نیوشا (۲۰ عددی) ۷۰.۰۰۰
۳ چای سبز و آلوورا و پودر عسل نیوشا (۲۰ عددی) ۷۵.۰۰۰
۴ چای سبز و سیب ترش نیوشا (۲۰ عددی) ۶۴.۰۰۰
۵ چای سبز و رزماری و گل محمدی نیوشا (۲۰ عددی) ۸۱.۰۰۰
۶ چای سبز و گزنه و برگ زیتون نیوشا (۲۰ عددی) ۷۰.۰۰۰
۷ چای سبز و لیمو نیوشا (۲۰ عددی) ۷۰.۰۰۰
۸ چای سبز و به لیمو نیوشا (۲۰ عددی) ۷۵.۰۰۰
۹ چای سبز و جنسینگ و پودر عسل نیوشا (۲۰ عددی) ۱۲۷.۰۰۰
۱۰ چای سبز و زوفا نیوشا (۲۰ عددی) ۷۵.۰۰۰
۱۱ چای سبز و بهارنارنج نیوشا (۲۰ عددی) ۷۰.۰۰۰

قیمت مخلوط های چای سیاه نیوشا

کد نام محصول قیمت
۱ چای ماسالا نیوشا (۱۰۰ گرمی) ۱۲۷.۰۰۰
۲ چای سیاه معطر تمشک آبی (بلوبری) نیوشا (۲۰ عددی) ۸۱.۰۰۰
۳ چای سیاه و کرن بری نیوشا (۲۰ عددی) ۹۹.۰۰۰
۴ چای سیاه و زنجبیل نیوشا (۲۰ عددی) ۷۵.۰۰۰
۵ چای سیاه و دارچین نیوشا (۲۰ عددی) ۸۱.۰۰۰
۶ چای سیاه و هل نیوشا (۲۰ عددی) ۹۹.۰۰۰
۷ چای سیاه و وانیل نیوشا (۲۰ عددی) ۷۵.۰۰۰
۸ چای سیاه و زعفران نیوشا (۲۰ عددی) ۱۳۸.۰۰۰
۹ چای سیاه و توت فرنگی نیوشا (۲۰ عددی) ۷۰.۰۰۰
۱۰ چای سیاه و آلبالو نیوشا (۲۰ عددی) ۶۴.۰۰۰
۱۱ چای سیاه و پرتقال نیوشا (۲۰ عددی) ۷۰.۰۰۰
۱۲ چای سیاه و نعناع نیوشا (۲۰ عددی) ۷۵.۰۰۰
۱۳ چای سیاه و بهارنارنج نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۷۵.۰۰۰
۱۴ چای سیاه و بادرنجبویه نیوشا (۲۰ عددی) ۷۵.۰۰۰
۱۵ چای سیاه ارل گری نیوشا (۲۰ عددی) – عطر ملایم ۴۶.۰۰۰
۱۶ چای سیاه ارل گری نیوشا (۲۰ عددی) – عطر قوی ۴۸.۰۰۰
۱۷ چای سیاه ارل گری نیوشا (۱۶۰ عددی) – عطر ملایم ۲۶۵.۰۰۰
۱۸ چای سیاه ارل گری نیوشا (۱۶۰ عددی) – عطر قوی ۲۹۰.۰۰۰
۱۹ چای سیاه ارل گری نیوشا (۱۰۰ گرمی) – عطر ملایم ۷۵.۰۰۰
۲۰ چای سیاه ارل گری نیوشا (۱۰۰ گرمی) – عطر قوی ۷۸.۵۰۰
۲۱ چای سیاه ارل گری نیوشا (۴۵۰ گرمی) – عطر ملایم ۲۶۵.۰۰۰
۲۲ چای سیاه ارل گری نیوشا (۴۵۰ گرمی) – عطر قوی ۲۸۷.۵۰۰

قیمت چای های خالص نیوشا

کد نام محصول قیمت
۱ چای سبز خالص نیوشا (۲۰ عددی) ۴۱.۰۰۰
۲ چای سبز خالص نیوشا (۲۵۰ گرمی) ۷۵.۰۰۰
۳ چای سیاه خالص نیوشا (لفاف دار) (۲۰ عددی) ۴۳.۰۰۰
۴ چای سیاه خالص نیوشا (بدون لفاف) (۲۵ عددی) ۴۴.۰۰۰
۵ چای سیاه خالص نیوشا (بدون لفاف) (۱۰۰ عددی) ۱۱۵.۰۰۰
۶ چای سیاه خالص نیوشا (لفاف دار) (۱۶۰ عددی) ۲۳۰.۰۰۰
۷ چای ممتاز قلمی ایرانی نیوشا (۲۵۰ گرمی) ۱۰۴.۰۰۰
۸ چای اصیل ایرانی نیوشا (۳۵۰ گرمی) ۱۲۷.۰۰۰
۹ چای سیاه ویژه نیوشا (۱۰۰ گرمی) ۷۵.۰۰۰
۱۰ چای سیاه ویژه نیوشا (۴۵۰ گرمی) ۲۶۵.۰۰۰
۱۱ چای سیاه شکسته آسام و سیلان نیوشا (۴۵۰ گرمی) ۳۲۲.۰۰۰
۱۲ چای سیاه گرد نیوشا (۴۵۰ گرمی)
۱۳ چای سیاه شکسته و دارجیلینگ نیوشا (۱۲ عددی مثلثی) ۸۱.۰۰۰
۱۴ چای سفید نیوشا (۴۰ گرمی) ۳۴۵.۰۰۰

قیمت پودرهای قهوه و شکلات فوری نیوشا

کد نام محصول قیمت
۱ کافی میکس ۲ در ۱ بدون شکر کلاسیک نیوشا (۲۰ عددی) ۱۸۵.۰۰۰
۲ کافی میکس ۲ در ۱ بدون شکر خامه نیوشا (۲۰ عددی)
۳ کافی میکس ۳ در ۱ اکسکلوسیو نیوشا (۲۰ عددی) ۱۹۷.۰۰۰
۴ هات چاکلت کلاسیک نیوشا (۲۰ عددی) ۱۸۵.۰۰۰
۵ هات چاکلت دارک نیوشا (۲۰ عددی) ۱۹۷.۰۰۰

قیمت دانه های نیوشا

کد نام محصول قیمت
۱ دانه کینوا سفید نیوشا (۲۰۰ گرمی) ۹۲.۰۰۰
۲ دانه کینوا رنگارنگ نیوشا (۲۰۰ گرمی) ۱۴۵.۰۰۰
۳ دانه چیا نیوشا (۲۰۰ گرمی) ۱۴۵.۰۰۰
۴ تخم کتان نیوشا (۲۰۰ گرمی) ۷۵.۰۰۰

قیمت بسته های کلکسیونی نیوشا

کد نام محصول قیمت
۱ رنگین کمان نیوشا (۳۰ عددی) ۸۱.۰۰۰

قیمت روغن های کاژان

کد نام محصول قیمت
۱ روغن خارمریم کاژان (۲۵۰ میلی لیتر) ۷۴۰.۰۰۰
۲ روغن تخمه کدو کاژان (۱۲۰ میلی لیتر) ۳۵۰.۰۰۰
۲ روغن تخمه کدو کاژان (۲۵۰ میلی لیتر) ۶۰۰.۰۰۰
۳ روغن کتان کاژان (۲۵۰ میلی لیتر) ۵۸۰.۰۰۰
۲ روغن بادام شیرین کاژان (۱۲۰ میلی لیتر) ۳۲۰.۰۰۰

🌿نوشیدنی های سلامت


تماس با مشاور سلامت نیوشا

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و خرید محصولات و پک های نیوشا به وب سایت های معرفی شده در صفحه اصلی وب سایت مراجعه بفرمایید